"Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, song chính sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước" - Hemingway

Like và Share

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Đăng ký lắp đặt

Chúng tôi sẽ liên hệ quý khách sau 15 phút đăng ký.
Hoặc gọi ngay: 0978 765 675

2122fiber-Me2425262728