"Người bạn chân thực luôn luôn là: Khi bạn lầm lỗi, người đó không nghĩ là bạn thường xuyên làm như vậy." - Laurence Peter

Lượng cổ phiếu phát hành ESOP tương ứng 0,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của FPT và dự kiến được giao dịch từ 5/4/2019, do cổ phiếu bị hạn chế 3 năm kể từ ngày phát hành.

Ngày 8/4, FPT đã phát hành thành công 1,99 triệu cổ phiếu ưu đãi cho 112 cán bộ nhân viên bậc 5 trở lên. Tính theo thị giá hiện hành của FPT (47.800 đồng/CP) thì số cổ phần ESOP có trị giá khoảng 95,1 tỷ đồng.

Mức giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/CP. Lượng cổ phiếu phát hành lần này tương ứng 0,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của FPT và dự kiến được giao dịch từ 5/4/2019, do cổ phiếu bị hạn chế 3 năm kể từ ngày phát hành. Với việc phát hành thành công, tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của FPT là 399.518.469 cổ phiếu.

phat hành co phieu fpt

ESOP năm nay dành cho các CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2015 của tập đoàn.

Năm 2015, FPT trở lại quỹ đạo tăng trưởng hai chữ số, cả doanh thu và lợi nhuận, lần lượt ở mức 14% và 16%. Kết thúc năm 2015, doanh thu toàn tập đoàn đạt 40.003 tỷ đồng, tăng trưởng 13,9% so với năm 2014, đạt 101% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt 2.851 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2014, đạt 100% kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4.386 đồng, tăng 17,8% so với năm 2014.

Tại ĐHCĐ thường niên 2014, FPT đã thông qua nghị quyết về chương trình cổ phiếu ESOP cho CBNV. Theo đó, FPT sẽ phát hành 3 đợt cổ phiếu ESOP vào các năm 2015, 2016 và 2017. Tháng 4/2015, FPT cũng đã phát hành hơn 1,7 triệu cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên bậc 5 trở lên và một số cán bộ đặc biệt có thành tích đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty.

ESOP (tiếng Anh là Employee Stock Ownership Plan - Kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho người lao động), là phương thức công ty áp dụng để một số cá nhân làm việc trong công ty có thể sở hữu cổ phiếu. Tại Việt Nam, các công ty thường áp dụng ESOP cho nhân viên xuất sắc, nhà quản lý giỏi, người lao động theo các tiêu chí lựa chọn riêng.

FPT cũng vừa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2016. Một trong những nội dung được cổ đông biểu quyết thông qua là chính sách chia cổ tức năm 2015 và 2016. Cụ thể, đối với năm 2015, công ty thực hiện chia cổ tức 20% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. Về việc chia cổ tức bằng tiền, công ty đã thực hiện tạm ứng 10% trong năm 2015 và sẽ trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt. Đối với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, toàn bộ cổ phần sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện. Thời gian chia cổ tức năm 2015 (bằng tiền và cổ phiếu) dự kiến trong quý II.

Cùng với đó, năm 2016, công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%).

Tiểu Thanh


Like và Share

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Đăng ký lắp đặt

Chúng tôi sẽ liên hệ quý khách sau 15 phút đăng ký.
Hoặc gọi ngay: 0978 765 675

2122fiber-Me2425262728